Υπερηχογράφημα Triplex Αγγείων

Triplex Αγγείων Χρησιμοποιώντας τα κύματα των υπερήχων μπορούμε να απεικονίσουμε τα αγγεία αλλά και να ελέγχουμε, υπολογίσουμε τη ροη εντός αυτών

Είναι η αρχική εξέταση επιλογής για τη διάγνωση και παρακολούθηση των αγγειακών παθήσεων τόσο αρτηριακών όσο και φλεβικών.

Εξετάζοντας το αρτηριακό δένδρο μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση των αγγείων , την παρουσία ανευρυσμάτων, αθηρωματικών πλακών, να ποσοστοποιήσουμε στενώσεις και να αναγνωρίζουμε αποφράξεις.

Στο φλεβικό δίκτυο μας επιτρέπει με ακρίβεια την εξέταση τόσο του επιπολής όσο και του εν τω βαθει φλεβικού δικτύου αναγνωρίζοντας παθήσεις όπως η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια αλλά και οξείες καταστάσεις (θρομβώσεις).

Χαρακτηρίστηκα του triplex αγγείων :

  • ανώδυνο
  • μη επεμβατική εξερεύνηση
  • γίνεται εύκολα
  • δίνει ακριβή αποτελέσματα
  • δίνει πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο του αγγειακού δένδρου αλλά και των γύρω δομών
  • χωρίς παρενέργειες
  • γίνεται στο ιατρείο

Ως αναφορά τη φλεβική ανεπάρκεια επιτρέπει στον εξεταστή να χαρτογραφήσει το φλεβικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο και να προσδιορίσει με ακρίβεια τη τοποθεσία και έκταση των νοσούντων φλεβών που έχει ως αποτέλεσμα την παροχή της καλύτερης δυνατής επέμβασης, σε κάθε ασθενή, προσαρμοσμένης στο πρόβλημα του.