Λιποδερματοσκλήρυνση - Φλεβικά Έλκη

Οι αλλαγές στο χρώμα του δέρματος - λιποδερματοσκλήρυνση - φλεβικά έλκη αποτελούν τις πιο προχωρημένες μορφές της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Λιποδερματοσκλήρυνση Με τη πάροδο του χρόνου εφόσον δεν λάβουμε θεραπευτικά μέτρα για τη χρόνια φλεβική νόσο εκτός τη παρουσία ευρυαγγειών και κιρσών αρχίζει η εμφάνιση οιδημάτων στα κάτω άκρα (στάδιο 3) λόγο της στάσης του αίματος και της φλεβικής υπέρτασης. Παράλληλα επιδεινώνεται το αίσθημα βάρους, κούρασης και καψίματος στα ποδιά.

Ως στάδιο 4 χαρακτηρίζονται οι αλλαγές του στο χρώμα του δέρματος (υπέρχρωση) που οφείλονται στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Το δέρμα παίρνει ένα χαρακτηριστικό καφετί χρώμα κυρίως από τη μεσότητα του γόνατος και κάτωθεν. Σ’ αυτό το στάδιο παρατηρούνται επίσης αλλαγές στη σύσταση του δέρματος , ατροφία αυτού καθώς η κατάσταση χρόνιας φλεγμονής που συντηρείται από τη φλεβική υπέρταση προκαλεί στους υποδερμικούς ιστούς την καταστροφή τους και ίνωση, κατάσταση που ονομάζεται λιποδερματοσκλήρυνση. Το δέρμα σ’ αυτή τη κατάσταση παρουσιάζεται καφέ, αφυδατωμένο, εύθρυπτο.

Τα επόμενα δυο σταδία 5 και 6 αποτελούν τα δυο τελευταία και αφορούν τη παρουσία ελκών δηλαδή πληγών στα κάτω άκρα.

Η ύπαρξη τους συνοδεύεται με τις αλλαγές στο δέρμα που αναφέρθηκαν παραπάνω και εφόσον τα έλκη έχουν επουλωθεί μιλάμε για το στάδιο 5 ενώ εάν υπάρχει ανοικτή πληγή για το στάδιο 6.

Τα έλκη συνήθως εμφανίζονται στη περιοχή άνωθεν του αστράγαλου και συχνά επιμολύνονται.

Η επούλωση των ελκών είναι κάτι δύσκολο απαιτεί χρόνο, πολλές φόρες κάνουν μήνες να κλείσουν και τις περισσότερες φόρες επανεμφανίζονται.

Η τεχνική των 4 στιβάδων χρησιμοποιείται για την επούλωση των ελκών. Πρόκειται για επίδεση του πάσχοντος κάτω άκρου κατά στρώματα με διαφορετικά υλικά σε κάθε στιβάδα ασκώντας τη κατάλληλη πίεση αφού προηγουμένως έχει γίνει χειρουργικός καθαρισμός.

Απαιτείται παράλληλα η απομάκρυνση της αιτίας της φλεβικής ανεπάρκειας πράγμα που απαιτεί ενδοαυλική θεραπεία με λέιζερ και στις πολύ λίγες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει, χειρουργική αποκατάσταση.