Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη σκληροθεραπεία

καθοδηγούμενη σκληροθεραπείαΓίνεται για τη θεραπεία των μεγαλύτερων και βαθύτερων φλεβών.

Χρησιμοποιείται συσκευή υπερήχων που παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας πράγμα απαραίτητο για την απεικόνιση του αγγειακού δένδρου και των γύρω ιστών.

Σε σύγκριση με τη τυφλή σκληροθεραπεία των βαθύτερων φλεβών η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση σκληρυντικής ουσίας (αφρού) προσφέρει το πλεονέκτημα της θεραπείας υπό άμεση απεικόνιση διασφαλίζοντας ότι η σκληρυντική ουσία φτάνει με ακρίβεια στο αγγείο στόχο.

Επιτρέπει παράλληλα την επιβεβαίωση της επιτυχία της θεραπείας όπως και της επιπρόσθετης έγχυσης αν είναι απαραίτητο.