Σκληροθεραπεία

σκληροθεραπείαΕίναι η έγχυση σκληρυντικής ουσίας σε πάσχουσες φλέβες χρησιμοποιώντας ειδικά λεπτές βελόνες.

Ως αρχή της μεθόδου αυτής είναι να προκαλέσει ερεθισμό του έσω τοιχώματος του αγγείου (ενδοθηλίου) ώστε να προκαλέσει κατάρρευση και κλείσιμο αυτού μέσω της ίνωσης που προκαλεί.

Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της φλέβας στόχου, μπορεί να χρησιμοποιεί αυτούσιο το φάρμακο η σε μορφή αφρού.

Χρησιμοποιώντας αφρό πετυχαίνουμε μεγαλύτερη επαφή του σκληρυντικού παράγοντα με τα τοιχώματα της φλέβας, επιτρέποντας τη χρήση λιγότερο πυκνού διαλύματος.

Η σκληροθεραπεία παραμένει το «χρυσό πρότυπο» για τη θεραπεία των ευρυαγγειών όχι μικρότερων του χιλιοστού και των δικτυωτών φλεβών.

Μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιεί και για τη θεραπεία μεγαλυτέρων φλεβών διατιτραινουσών, κιρσών, μείζονος και ελάσσονος σαφήνους συνήθως με τη μορφή αφρού σ αυτές τις περιπτώσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα των μικρών, ορατών φλεβών μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Τα αποτελέσματα είναι συνήθως άμεσα ορατά, αν και χρειάζεται συνήθως η πάροδος 2-6 εβδομάδων έως ότου οι φλέβες εξαφανιστούν. Η όλη διαδικασία της ίνωσης των φλεβών μπορεί να διαρκέσει και πάνω από 6 μήνες.

Μπορεί να χρειαστούν αρκετές συνεδρίες ανάλογα με την έκταση της περιοχής προς θεραπεία.

Σε κάθε συνέδρια μπορεί να γίνει χρήση ορισμένης ποσότητας σκληρυντικής ουσίας και μεταξύ των συνεδρίων να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα.σκληροθεραπεία

Για την αναγνώριση των φλεβών εκτός της κλινικής εξέτασης, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού φωτισμού (veinlite) και συσκευής υπερήχων καθώς πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν ύπαρξη βαθύτερων τροφοφόρων φλεβών αλλά και ολοκλήρου του φλεβικού συστήματος.

Προ της θεραπείας είναι απαραίτητη η λήψη ιατρικού ιστορικού καθώς υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που αποτελούν αντένδειξη για τη συγκεκριμένη θεραπεία και ο θεράπων ιατρός οφείλει να τις γνωρίζει.

Η επιτυχία της σκληροθεραπείας εξαρτάται από την εμπειρία και την ικανότητα του αγγειοχειρουργού καθώς η επιλογή του σωστού σημείου της ένεσης, του όγκου, της συγκέντρωση του φάρμακου και του χρόνου έκθεσης κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.

Είναι μέθοδος που γίνεται σε περιβάλλον ιατρείου, δεν χρειάζεται αναισθησία, ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα απλώς φορώντας ελαστικές κάλτσες για λίγες ημέρες, αναλόγως των φλεβών που θεραπευτήκαν.