Θεραπεία Φλεβικών Παθήσεων

Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαχείριση των φλεβικών παθήσεων.

Η δυνατότητα αξιολόγησης με ακρίβεια των φλεβικών διαταραχών με τη χρήση υπερήχων-έγχρωμου Doppler, έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε καλυτέρα τη νόσο και την ανάπτυξη νέων τεχνικών θεραπείας που μπορούν να στοχεύσουν με ασφάλεια, ακρίβεια και καλυτέρα αποτελέσματα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις της ενδοαυλικής θεραπείας μe laser σε συνδυασμό με τη τεχνική των μικροφλεβεκτομών έφεραν επανάσταση στη θεραπεία των κιρσών μειώνοντας τον κίνδυνο ακόμα περισσότερο καθώς δεν χρειάζεται γενική αναισθησία ούτε καταστολή.

Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες και είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε θεραπεία σε ασθενείς με αποτελεσματικούς τρόπους που δεν ήταν προηγουμένως δυνατόν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι το πρώτο μας μέλημα

Κάθε θεραπεία που παρέχουμε έχει επικυρωθεί πλήρως από τις διεθνείς οργανισμούς για την υγεία και τα αποτελέσματά τους έχουν επιβεβαιωθεί από εκτεταμένες μελέτες.

Η γνώση και η κλινική εμπειρία στο αγγειακό τομέα που κατέχουμε εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή αυτών των θεραπειών, προσαρμοσμένη σε κάθε ασθενή.

Το ιατρείο παρέχει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα των φλεβικά διαθέσιμων θεραπειών, συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες με τις κλασσικές μεθόδους .

Η θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική, προσιτή και επιτρέπει τη γρήγορη ανάκαμψη. Χρησιμοποιώντας κυρίως τοπική αναισθησία οι ασθενείς είναι σε θέση να περπατήσουν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα, οι ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές η συνδυασμός αυτών είναι διαθέσιμες: