Περάκης Ιωάννης

perakis

Απόφοιτος της ιατρικής σχολής Νάπολης Ιταλίας το 2001.

Μετά από 6 μηνη εκπαίδευση στο Βενιζέλειο Πανάνειο ΓΝΗ και εξετάσεις, απόκτηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ε.Ε.

Ακολούθησε η στρατιωτική θητεία έχοντας ειδικότητα οπλίτη ιατρού στο ΣΤΕΠ Σάμου και στη σχολή εφέδρων αξιωματικών στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εν συνεχεία για 15 μήνες άσκησε την υπηρεσία υπαίθρου ,υπηρετώντας στο αγροτικό ιατρείο Αμαριανού και κάνοντας εφημερίες στο Κ.Υ. Καστελλιου.

Από το 2005 έως το 2008 εκπαιδεύτηκε στη γενική χειρουργική στη Α χειρουργική κλινική του Βενιζέλειου-Πανάνειου ΓΝΗ.

Αμέσως μετά έως το Μάρτη του 2013 εκπαιδεύτηκε στη αγγειοχειρουργική στην αντίστοιχη κλινική του Πανεπιστημιακού ΓΝΗ.

Ακολούθησε μετεκπαίδευση στην Ιταλία στις φλεβικές παθήσεις , συγκεκριμένα στην ενδοαυλική αντιμετώπιση αυτών με λέιζερ.

Από το Σεπτέμβρη του 2013 έως το Μάρτη του 2014 παρακολούθησε το πρόγραμμα του υπουργείου υγείας, εκπαίδευσης στους αγγειακούς υπέρηχους (triplex).

Αριστούχος μεταπτυχιακού διπλώματος με θέμα Ενδαγγειακές Τεχνικές.

Είναι μέλος της ευρωπαϊκής αγγειοχειρουργικής εταιρίας.

Ως αγγειοχειρουργός έχει εξειδικευτεί στη κλασσική και ενδαγγειακή χειρουργική καλύπτοντας όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων με άμεσα κλινικά ενδιαφέροντα στη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων χρησιμοποιώντας ασφαλής και νέες τεχνικές, τη χειρουργική των καρωτίδων και τη δημιουργία αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών σε νεφροπαθείς.