Αξονική Αγγειογραφία (CTA)

aksonikiAggeiografiaΗ αξονική αγγειογραφία είναι η εξέταση που μας δίνει συνήθως την καλύτερη εικόνα για τα αγγεία μας. Παράλληλα εξερευνούνται και οι γύρω δομές έχοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερες πληροφορίες.

Γίνεται στον αξονικό τομογράφο με τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας που εγχέεται μέσω μιας φλέβας. Η χρήση αυτής της ουσίας είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει ο αξονικός τομογράφος να απεικονίσει τα αγγεία και συγκεκριμένα τη ροη εντός αυτών.

Είναι απαραίτητη η λήψη ιατρικού ιστορικού και εργαστηριακού ελέγχου αίματος καθώς υπάρχουν ορισμένες ιατρικές καταστάσεις όπως αλλεργίες, νεφρική ανεπάρκεια που πρέπει να είναι στη γνώση του γιατρού .

Ο παραπάνω έλεγχος αν είναι θετικός τις περισσότερες φόρες δεν μας απαγορεύει να κάνουμε την εξέταση αλλά μας δίνει την ευκαιρία να λάβουμε τα κατάλληλα μετρά ώστε να γίνει με ασφάλεια η εξέταση.

Η κλασσική αγγειογραφία μας δίνει εξίσου καλές πληροφορίες αλλά είναι επεμβατική ακτινολογική πράξη.