Έλεγχος με Φορητό Doppler

 Φορητό DopplerΜπορούμε να εξετάσουμε τα αγγεία με συσκευή χειρός (φορητό Doppler).

Αυτό έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τη ροη εντός αυτών και να μας δίνει ποιοτικές πληροφορίες.

Μέσω του ακουστικού σήματος που παράγουν το έμπειρο αυτί του αγγειοχειρουργού μπορεί να εξάγει άμεσα πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων.

Χρησιμοποιείται μαζί με την ψηλάφηση σφύξεων, ως αρχική εξέταση του αρτηριακού δένδρου, παρέχοντας μας πληροφορίες αν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος η όχι.

Μιλώντας απλά, μας δείχνει αν υπάρχει κάτι η όχι, αλλά όχι τι υπάρχει και σε ποιο ακριβώς σημείο του αρτηριακού δικτύου.

Το φορητό doppler είναι απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση του σφυροβραχιονιου δείκτη, οπού μαζί με ένα πιεσόμετρο μετριούνται οι πιέσεις στα άκρα , κάτω και άνω και υπολογίζεται ο λόγος αυτών για κάθε μεριά , δεξιά –αριστερή, χωριστά.

Αναλόγως της τιμής που περνούμε μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη η όχι αρτηριακής νόσου και να υπολογίσουμε τη βαρύτητα της.

Στο φλεβικό δίκτυο έχει περιορισμένη χρήση κυρίως για τον έλεγχο της φλεβικής παλινδρόμησης.